1. brandlarm

  bran`dlarm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brand--larm-et
  Svensk ordbok
 2. dus

  1dus subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. brandalarm

  bran`dalarm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brand--a-larm-et
  Svensk ordbok
 4. alarmistisk

  alarmis`tisk adj. ~t ORDLED: a-larm-ist-isk
  Svensk ordbok
 5. alarmist

  alarmis´t subst. ~en ~er ORDLED: a-larm-ist-en
  Svensk ordbok
 6. kolonialarmé

  kolonia`larmé subst. ~n ~er ORDLED: kol-oni-al--arm-én
  Svensk ordbok
 7. tillsyningsman

  till`syningsman subst. ~nen tillsyningsmän, best. plur. tillsyningsmännen ORDLED: till-syn-ings--mann-en
  Svensk ordbok
 8. snubbeltråd

  snubb`eltråd subst. ~en ~ar ORDLED: snubbel--tråd-en
  Svensk ordbok
 9. alarm

  alar´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: a-larm-et
  Svensk ordbok
 10. framsynt

  fram`synt adj., neutr. ~ ORDLED: fram--syn-ta
  Svensk ordbok