1. Anita Björk

  Björk, Anita, 1923–2012, skådespelerska, professors namn 2001.
 2. akutvård

  akutvård, akut omhändertagande, enligt Socialstyrelsens definition ”akut omhändertagande av akut sjuk/skadad patient från insjuknande till definitiv behandling/vård”.
 3. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 4. bladskärarmyror

  bladskärarmyror, grupp myror, huvudsakligen tillhörande släktet Atta, som förekommer i Syd- och Mellanamerika samt i södra USA.
 5. John Ford

  Ford, John, egentligen Sean Aloysius O’Feeney, född 1 februari 1895, död 31 augusti 1973, irländsk-amerikansk filmregissör.
 6. Securitas AB

  Securitas AB, Stockholm, internationell koncern inom bevaknings-, larm- och värdehanteringsområdet.
 7. larmplan

  larmplan, larmlista , planerat handlingsmönster vid en händelse som utlöser ett larm, t.ex. en olycka som kräver insats av mycket sjukvårdspersonal (jämför katastrofplan), ett haveri i en industri, elproduktionsanläggning e.d. eller en mobilisering.
 8. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 9. rassel

  rassel, ett onormalt andningsljud som kan höras i stetoskop vid auskultation.
 10. François de Malherbe

  Malherbe, François de, 1555–1628, fransk diktare.