1. rocklyrik

  rocklyrik, dels rocktexter i allmän bemärkelse (jämför engelska lyrics), dels benämning på sådana rocktexter som tillskrivs särskilda, litterära kvaliteter.
 2. fönsterglas

  fönsterglas, en typ av planglas.
 3. John Wayne

  Wayne, John, egentligen Marion Michael Morrison, 1907–79, amerikansk skådespelare.

 4. Börje Ahlstedt

  Ahlstedt, Börje, född 21 februari 1939, skådespelare.
 5. övervakningsutrustning

  övervakningsutrustning, patientövervakningssystem, utrustning som används inom sjukvården för att fortlöpande kontrollera viktiga fysiologiska funktioner, t.ex. andning, hjärtverksamhet, blodtryck och temperatur.
 6. Vinga

  Vinga, ö i Göteborgs yttre skärgård, ca 17 km väster om Göta älvs mynning.

 7. svagström

  svagström, elektrisk ström av så låg styrka, spänning eller frekvens att den är ofarlig för person eller egendom.
 8. Lennart Persson

  Persson, Lennart, 1951–2009, musikjournalist och författare.
 9. TV-teater

  TV-teater, TV-drama, teaterföreställningar och annan dramatik primärt producerad för visning i TV.
 10. assistanshund

  assistanshund, samlingsbenämning på servicehundar för funktionshindrade, signalhundar för hörselskadade, ledarhundar för synskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.