1. Ragnar Grippe

  Grippe, Ragnar, född 15 oktober 1951, tonsättare.
 2. luftindikering

  luftindikering, att fastställa förekomst och/eller bestämma koncentration av ett ämne i luft, t.ex. B- och C-stridsmedel eller radioaktiv strålning som underlag för larm.
 3. rumor

  rumor stoj, oväsen, buller, larm, gny, oljud o.d. (vardaglig eller ålderdomlig prägel).
 4. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 5. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.

 6. gasdetektor

  gasdetektor, instrument för påvisande av en gaskomponent.
 7. fjällräddningen

  fjällräddningen, fjällräddningstjänsten , består av polismän och fjällvan ortsbefolkning, organiserade i fjällräddningspatruller.
 8. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 9. larmsystem

  larmsystem, system i vilket ett visst skeende eller tillstånd, t.ex. en brand eller ett inbrott initierar åtgärder mot detta.
 10. tornväktare

  tornväktare, tjänsteman som förr från kyrktorn under natten höll vakt i städer.