1. endokrina organ

  endokrina organ, körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet.
 2. ängrar

  ängrar, Dermestidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 850 arter, varav 36 i Sverige (18 av dem införda).
 3. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 4. larva migrans

  larva migrans, rörliga larver, ” creeping eruptions”, inflammatoriska förändringar hos människa som orsakas av parasitlarver som normalt inte har människa som värd.
 5. campodeiform larv

  campodeiform larv, insektslarv som är rörlig med välutbildade mellankroppsben och vanligen har tydliga analspröt.
 6. leptocephalus-larv

  leptocephalus-larv, larvstadiet hos ålartade, piggålsartade och tarponartade fiskar, vanligen avseende stadiet efter absorptionen av gulesäcken.
 7. eruciform larv

  eruciform larv, insektslarv som är jämförelsevis mindre rörlig genom att mellankroppsbenen är svagt utvecklade eller helt saknas.
 8. mjölbaggar

  mjölbaggar, fem arter i skalbaggsfamiljen svartbaggar.
 9. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar nästan 6 000 arter, varav 82 i Sverige.

 10. bromsar

  bromsar, Tabanidae, familj i insektsordningen tvåvingar.