1. skråpuk

  skråpuk, en (anskrämlig) ansiktsmask; även om person som bär sådan mask och om person som är oskön, även utan direkt tanke på utseendet, ”fähund”.
 2. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 3. honungsbi

  honungsbi, vanligt honungsbi, tambi, Apis mellifera, art i familjen sociala bin.
 4. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.
 5. mescal

  mescal, spritsort som framställs av agave, dock vanligen inte av den blå agave som används för tequila.
 6. bananflugor

  bananflugor, Drosophila, släkte daggflugor med 30 arter i Sverige.
 7. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 8. termiter

  termiter, Isoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 300 arter, de flesta i tropiska–subtropiska områden, endast två arter i Sydeuropa.

 9. steklar

  steklar är en ordning insekter som finns i hela världen.
 10. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.