1. Aladdin

  Aladdin, arabiska ˙Alāʻ ad-Dīn, huvudpersonen i en saga i ”Tusen och en natt”.
 2. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 3. stratum

  stratum, vetenskaplig term för skikt, lager, t.ex., inom anatomin, stratum corneum, hornlagret i överhuden,
 4. vestibulum

  vestibulum, anatomisk term för litet, avgränsat utrymme, t.ex. vestibulum nasi, näshålans förgård, vestibulum vaginae, slidans förgård.
 5. ganglion

  ganglion, nervknut bestående av nervceller (ganglieceller).
 6. Lates

  Lates, det vetenskapliga namnet på ett släkte nilabborrfiskar med sju arter, bl.a. nilabborre.
 7. tubulus

  tubulus, anatomisk term för smal rörformig struktur, t.ex. tubuli renales, njurkanalerna.
 8. libido

  libido, Freuds benämning på den energi som härrör ur sexualdriften.
 9. sexagesima

  sexagesima, den åttonde söndagen före påsk.
 10. placenta

  placenta, detsamma som moderkaka hos placentadäggdjur.