1. laxartade fiskar

  laxartade fiskar, Salmoniformes, ordning benfiskar som omfattar ca 310 arter i familjerna gäddfiskar, hundfiskar, guldlaxfiskar, Microstomatidae, släthuvudfiskar, searsider, djuphavsnorsar, Leptochil­ich­thyidae, teleskopögonfiskar, laxfiskar, sikfiskar, norsfiskar, Plecoglossidae, salangider, Sundasalangidae, galaxider, Retropinnidae och Lepidogalaxiidae.

 2. Bajkalsjön

  Bajkalsjön, insjö i södra Sibirien, Ryska federationen, nära gränsen till Mongoliet.
 3. galaxider

  galaxider, Galaxiidae, familj laxartade fiskar med ca 50 arter i Australien, Nya Zeeland, Nya Kaledonien, södra Afrika och södra Sydamerika.
 4. egentliga benfiskar

  egentliga benfiskar, Teleostei, den utan jämförelse artrikaste underavdelningen i underklassen strålfeniga fiskar.
 5. flugfiske

  flugfiske, sportfiskemetod där betet utgörs av en fluga som ska efterlikna till exempel en insekt eller ett fiskyngel.

 6. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.

 7. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 8. harling

  harling, en form av flugfiske med båt i strömmande vatten.
 9. trollingfiske

  trollingfiske, sportfiskemetod där betet, fastsatt på ett spö, dras efter en båt.
 10. teleskopögonfiskar

  teleskopögonfiskar, Opisthoproctidae, familj laxartade fiskar med omkring tolv arter i fria vatten på 200–2 700 m djup i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen.