1. ogräsfisk

  ogräsfisk, fiskarter som ur fiskevårdssynpunkt är oönskade och bör bekämpas för att mer eftertraktade arter skall gynnas.
 2. harling

  harling, en form av flugfiske med båt i strömmande vatten.
 3. teleskopögonfiskar

  teleskopögonfiskar, Opisthoproctidae, familj laxartade fiskar med omkring tolv arter i fria vatten på 200–2 700 m djup i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen.
 4. guldlaxfiskar

  guldlaxfiskar, silverfiskar, Argentinidae, familj laxartade fiskar med 19 arter, alla i fria djupvatten invid kusterna av Stilla havet och Atlanten.
 5. salangider

  salangider , Salangidae, familj laxartade fiskar med 13 arter i salt, bräckt eller sött vatten längs östra och sydöstra Asiens kuster.
 6. släthuvudfiskar

  släthuvudfiskar, Alepocephalidae, familj laxartade fiskar med ca 65 arter, varav 33 i Atlanten utanför Europa.
 7. galaxider

  galaxider, Galaxiidae, familj laxartade fiskar med ca 50 arter i Australien, Nya Zeeland, Nya Kaledonien, södra Afrika och södra Sydamerika.
 8. laxdjävul

  laxdjävul, Gyrodactylus salaris , parasitisk art i klassen monogena sugmaskar vilken huvudsakligen förekommer i sötvatten.
 9. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 10. flugfiske

  flugfiske, sportfiskemetod där betet utgörs av en fluga som ska efterlikna till exempel en insekt eller ett fiskyngel.