1. leasing

  leasing [li´sing] subst. ~en ~ar ORDLED: leas-ing-en
  Svensk ordbok
 2. W Averell Harriman

  Harriman, William Averell, 1891–1986, amerikansk diplomat och ämbetsman.
 3. miljöbil

  miljöbil, bil med större energieffektivitet och mindre klimatpåverkan än andra bilar.
 4. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 5. pressrelease

  pressrelease [pres`relis långt i] subst. ~n ~r ORDLED: press--re-leas-en
  Svensk ordbok
 6. release

  release [-li´s] subst. ~n [-li´sen] ~r [-li´ser] ORDLED: re-leas-en
  Svensk ordbok