1. Lend–Lease Act

  Lend–Lease Act, amerikansk lag för understöd av de allierade under andra världskriget.
 2. Jakob

  Jakob, en av patriarkerna, son till Isak och yngre tvillingbror till Esau.
 3. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 4. leasa

  leasa [li`sa] verb ~de ~t ORDLED: leas-ar SUBST.: leasande, leas(n)ing
  Svensk ordbok
 5. låne- och uthyrningslagen

  låne- och uthyrningslagen, svenskt namn på Lend–Lease Act.
 6. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 7. Norwegian

  Norwegian, DY, Fornebu (Oslo), norskt flygbolag, bildat 1993.

 8. Rudolf Hess

  Hess, Rudolf, 1894–1987, tysk politiker (nazist).
 9. Juda

  Juda är i Bibeln ett namn på en person, en stam och ett rike.
 10. leasing

  leasing [li´sing] subst. ~en ~ar ORDLED: leas-ing-en
  Svensk ordbok