1. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 2. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 3. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 5. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 6. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.

 7. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 8. snöbollsjorden

  snöbollsjorden (av engelska snowball Earth), en omtvistad hypotes om att jorden för mer än 600 miljoner år sedan genomgick en eller flera omfattande istider.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.