1. ode

  ode, högstämd lyrik.
 2. Nina Simone

  Simone, Nina, egentligen Eunice Waymon, 1933–2003, amerikansk sångerska och pianist.
 3. hoppstjärtar

  hoppstjärtar, collemboler, Collembola, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar omkring 9 000 arter, varav ca 300 i Sverige.
 4. ackompanjemang

  ackompanjemang, den musik som beledsagar en eller flera sjungna eller instrumentala solostämmor.
 5. liktor

  liktor (latin lictor, ett ord härlett av ligo ’binda (samman)’, ’förena’), rättstjänare i antikens Rom, ett ämbete med ursprung i kungatiden (före 500 f.Kr.).
 6. Ebbe Skammelsson

  Ebbe Skammelsson, huvudperson i den mest storslaget tragiska riddarvisan bland våra medeltidsballader.
 7. djurdiplomati

  djurdiplomati, utväxlande av djur som gåvor för att skapa eller bekräfta goda relationer mellan makthavare.

 8. friidrott

  friidrott är en idrott där man tävlar i löpning, hopp och kast.

 9. värmeväxlare

  värmeväxlare, hos djur system av tätt liggande blodkärl vilka för blod både från hjärtat till perifera organ och i motsatt riktning.
 10. Tuonela

  Tuonela, de avlidnas vistelseort i finsk och karelsk förkristen mytologi och senare folktro.