1. parasport

  parasport, paraidrott, tidigare handikappidrott, motions- och tävlingsidrott för rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda och döva.

 2. René Vázquez Díaz

  Vázquez Díaz, René, född 1952, kubansk författare, bosatt i Sverige sedan 1975.

 3. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 4. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 5. viscount

  viscount [ung. vaj´kaont] subst. ~en ~er ORDLED: vis-count-en
  Svensk ordbok
 6. undersätsig

  un`dersätsig adj. ~t ORDLED: under--säts-ig
  Svensk ordbok
 7. ackompanjera

  ackompanje´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-komp-anj-er-ar SUBST.: ackompanjerande, ackompanjering; ackompanjemang
  Svensk ordbok
 8. beledsaga

  beledsaga [be`- äv. -le`d-] verb ~de ~t ORDLED: be-led-sag-ar SUBST.: beledsagande, beledsagning
  Svensk ordbok
 9. tender

  ten´der subst. ~n tendrar ORDLED: tendr-ar
  Svensk ordbok
 10. eskort

  eskort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: eskort-en
  Svensk ordbok