1. Mausoleion

  Mausoleion (grekiska Mausōleion), gravmonument i Halikarnassos över den kariske härskaren Mausollos, fullbordat efter dennes död 353 f.Kr. och tillskrivet arkitekten Pythios.
 2. pingstbrud

  pingstbrud, huvudperson i ett vanligt ungdomsupptåg (i stort sett begränsat till Götaland) som innebar att man till pingst pyntade en flicka till brud, vilken (ev. i sällskap med en på motsvarande sätt utklädd brudgum) visades upp i byns gårdar under sång och musik, i förväntan att skådespelet skulle inbringa pengar eller matvaror till en fest.
 3. NK

  NK, egentligen AB Nordiska Kompaniet, Stockholm, varuhusföretag.
 4. cattleyor

  cattleyor, Cattleya, släkte orkidéer som är vildväxande i Mellan- och Sydamerika, där de lever epifytiskt på grenar och stammar av öppet växande träd; de har inte samma krav på hög luftfuktighet som andra epifytiska orkidéer.
 5. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
 6. silverlejon

  sil`verlejon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: silver--lej-on-et
  Svensk ordbok
 7. myrlejon

  my`rlejon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: myr--lej-on-et
  Svensk ordbok
 8. lady

  lady [lej´dy el. lej´di] subst. ~n ladies ORDLED: lad-yn
  Svensk ordbok
 9. modelejon

  mo`delejon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mode--lej-on-et
  Svensk ordbok
 10. societetslejon

  societe`tslejon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: soci-et-ets--lej-on-et
  Svensk ordbok