1. salongslejon

  salongslejon [-åŋ`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sal-ongs--lej-on-et
  Svensk ordbok
 2. premiärlejon

  premiä`rlejon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: premi-är--lej-on-et
  Svensk ordbok
 3. lega

  le`ga subst. ~n legor ORDLED: leg-an
  Svensk ordbok
 4. leidenflaska

  leidenflaska el. leidnerflaska [lej`d-] subst. leidenflaskan leidenflaskor ORDLED: leiden--flask-an, leidn-er--flask-an
  Svensk ordbok
 5. myrlejonslända

  my`rlejonslända subst. ~n myrlejonsländor ORDLED: myr-lej-on--sländ-an
  Svensk ordbok
 6. faderullan

  faderull`an subst., best. f. ORDLED: faderull-an
  Svensk ordbok
 7. sjölejon

  sjö`lejon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sjö--lej-on-et
  Svensk ordbok
 8. lån

  lån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lån-et
  Svensk ordbok