1. Boglösa

  Boglösa, församling i Uppsala stift, Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län); 1 589 invånare (2016).

 2. Pedro Calderón

  Calderón de la Barca, Pedro, född 17 januari 1600, död 25 maj 1681, spansk dramatiker.
 3. Johanniterorden

  Johanniterorden, andlig riddarorden, världens äldsta ännu existerande, kristenhetens äldsta välgörenhetsorganisation.
 4. gille

  gille, germanskt ord med i huvudsak fyra betydelseskiftningar: 1) betalning, 2) ersättning, skatt, avgift (t.ex. landgille), 3) brödraskap, 4) dryckeslag (t.ex. skördegille).
 5. liturgiska föremål

  liturgiska föremål, kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande.
 6. kyrkoåret

  kyrkoåret, årets högtider enligt den kristna kalendern.
 7. andligen

  an`dligen adv. ORDLED: and-lig-en
  Svensk ordbok
 8. hokuspokus

  1hokuspokus [-po´k-, -pok´- el. med två huvudtryck] interj. ORDLED: hokus-pokus
  Svensk ordbok
 9. kroppslig

  kroppslig [kråp`s-] adj. ~t ORDLED: kropps-lig
  Svensk ordbok
 10. hamn

  hamn subst. ~en ~ar ORDLED: hamn-en
  Svensk ordbok