1. lekare

  lekare, lekande , anordning som tillåter två länkar i en kätting, en länk och ett block e.d. eller två delar av en lina att vridas i förhållande till varandra utan att kinkar eller öglor uppstår.
 2. lekare

  lekare var under medeltiden kringvandrande underhållare i Norden.
 3. lekare

  le`kare subst. ~n äv. lekarn, plur. ~, best. plur. lekarna ORDLED: lek-ar-en
  Svensk ordbok
 4. lekande

  lekande, detsamma som lekare (anordning för kätting, lina e.d.).
 5. lek

  lek, verksamhet som sker ”som om”, låtsasverksamhet.
 6. lek

  lek, myntenhet i Albanien; 1 lek = 100 quintar.
 7. Lek

  Lek, flodarm i Nederländerna; 65 km lång.
 8. Leka

  Leka, kommun i Trøndelag fylke, mellersta Norge.

 9. lek

  lek, term inom zoologin med två olika betydelser.
 10. leka

  le`ka verb lekte lekt, pres. leker ORDLED: lek-er SUBST.: lekande; lek (till 1 och 2)
  Svensk ordbok