1. lekande

  le`kande adv. ORDLED: lek-ande
  Svensk ordbok
 2. lek

  2lek adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. lek

  1lek subst. ~en ~ar ORDLED: lek-en
  Svensk ordbok
 4. lektid

  lektid, tid då djur leker, se lek.
 5. Arlesey bomb

  Arlesey bomb, sänke som används vid bottenmete.
 6. ALL

  ALL, beteckning för lek, valuta i Albanien.
 7. kula

  kula, redskap i lek, se kulspel.
 8. övergångsobjekt

  övergångsobjekt,inom psykoanalys kärleksobjekt (se objektrelation) som beskriver övergången eller förvandlingen från ett objekt i yttervärlden, till exempel en leksak, till ett införlivat inre objekt i tanke- och fantasivärld. Övergången leder till formandet av symboler.
 9. gycklare

  gycklare, en sedan 1500-talet använd benämning, ofta med pejorativ klang, på kringvandrande artister (akrobater, jonglörer, pantomimiker etc.).
 10. antikink

  antikink, anordning som förhindrar att linan tvinnas vid fiske med roterande beten.