1. danslek

  danslek, lek med inslag av dans, oftast ringdans.
 2. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 3. lekdräkt

  lekdräkt, speciell färgteckning och/eller form som fågel- eller fiskhane får under leken för att locka till sig partner.
 4. lekplats

  lekplats, arena, ibland spelplats, inom zoologin plats där lekande individer av en art samlas, se lek.
 5. Boscoreale

  Boscoreale, ort i närheten av Pompeji, Italien.
 6. figur–grund

  figur–grund, synsinnets grundläggande indelning av synfältet i figurer (föremål) vilka uppfattas som skilda från sin bakgrund.
 7. lekpedagogik

  lekpedagogik utgår från barnens initiativ och deras lek.
 8. Joculatores Upsalienses

  Joculatores Upsalienses, Upsala lekare , ensemble som främst specialiserat sig på att utforska och levandegöra musik från medeltid och renässans.
 9. blindbockslekar

  blindbockslekar innebär att någon med förbundna ögon skall gissa namnet på andra deltagare i leken.
 10. qindark

  qindark , myntenhet i Albanien; 1 lek=100 qindarka.