1. trilla

  trilla, en diskusliknande träskiva, som förr användes i leken slå trilla.
 2. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 3. gutnisk idrott

  gutnisk idrott, gemensam benämning på de idrotter som i flera sekler bedrivits på Gotland.
 4. Bhagavatapurana

  Bhagavatapurana, sanskrit Bhāgavatapurāṇa, ett mycket känt verk inom sanskritlitteraturen; det hör till den traditionella folkligt religiösa litteraturgenren puranas.
 5. Julian Algo

  Algo, Julian, 1899–1955, dansör, koreograf och balettchef, född i Tyskland.
 6. Mae West

  West, Mae, 1892–1980, amerikansk skådespelerska.
 7. barnarbete

  barnarbete är när barn sätts i arbete som är alldeles för hårt för barnens ålder.

 8. Jørgen Nash

  Nash, Jørgen, 1920–2004, dansk bildkonstnär, författare och filmare, från 1960 bosatt i Sverige.
 9. jullekar

  jullekar brukar man kalla de lekar som många förr i tiden lekte under julen.
 10. pantlek

  pantlek, lek i vilken den som förlorar leken eller inte klarar sin uppgift skall lämna pant, vilken sedan blir föremål för pantlösning.