1. innehållsobjekt

  innehållsobjekt, objekt vars huvudord betecknar en handling som redan anges med det överordnade, intransitiva, verbet: leka lekar, leva ett intressant liv.
 2. kälke

  kälke, mindre fordon med fasta eller styrbara medar av stål eller trä, använt som lek- eller sportredskap, förr även som arbetsredskap (timmerkälke, vedkälke).
 3. fäktning

  fäktning, tvekamp med stöt-, hugg- eller stickvapen.
 4. lekterapi

  lekterapi, psykoterapi med barn, individuellt eller i grupp, där leken används som hjälpmedel.
 5. slå trilla

  slå trilla, slå trissa, en under 1700- och 1800-talen mycket populär form av idrottslek, där två lag om vardera tre à fyra deltagare tävlade om att driva varandra fram och tillbaka på en landsväg.
 6. gissningslek

  gissningslek, traditionellt sällskapsnöje för både barn och vuxna.
 7. illusion

  illusion,  trollerinummer som involverar människor och större djur.
 8. postludium

  postludium, avslutningsmusik; oftast ett orgelstycke som utgör sista inslaget i en gudstjänst.
 9. John Kandell

  Kandell, John, 1925–91, inredningsarkitekt och möbelformgivare, bror till Axel Kandell.
 10. Leksvik

  Leksvik, tidigare kommun i Trøndelag fylke, mellersta Norge.