1. lekare

  le`kare subst. ~n äv. lekarn, plur. ~, best. plur. lekarna ORDLED: lek-ar-en
  Svensk ordbok
 2. leka

  le`ka verb lekte lekt, pres. leker ORDLED: lek-er SUBST.: lekande; lek (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. lek

  1lek subst. ~en ~ar ORDLED: lek-en
  Svensk ordbok
 4. lektid

  lektid, tid då djur leker, se lek.
 5. ALL

  ALL, beteckning för lek, valuta i Albanien.
 6. kula

  kula, redskap i lek, se kulspel.
 7. övergångsobjekt

  övergångsobjekt,inom psykoanalys kärleksobjekt (se objektrelation) som beskriver övergången eller förvandlingen från ett objekt i yttervärlden, till exempel en leksak, till ett införlivat inre objekt i tanke- och fantasivärld. Övergången leder till formandet av symboler.
 8. danslek

  danslek, lek med inslag av dans, oftast ringdans.
 9. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 10. lekdräkt

  lekdräkt, speciell färgteckning och/eller form som fågel- eller fiskhane får under leken för att locka till sig partner.