1. lekplats

  lekplats, arena, ibland spelplats, inom zoologin plats där lekande individer av en art samlas, se lek.
 2. Boscoreale

  Boscoreale, ort i närheten av Pompeji, Italien.
 3. figur–grund

  figur–grund, synsinnets grundläggande indelning av synfältet i figurer (föremål) vilka uppfattas som skilda från sin bakgrund.
 4. lekpedagogik

  lekpedagogik utgår från barnens initiativ och deras lek.
 5. blindbockslekar

  blindbockslekar innebär att någon med förbundna ögon skall gissa namnet på andra deltagare i leken.
 6. qindark

  qindark , myntenhet i Albanien; 1 lek=100 qindarka.
 7. trilla

  trilla, en diskusliknande träskiva, som förr användes i leken slå trilla.
 8. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 9. gutnisk idrott

  gutnisk idrott, gemensam benämning på de idrotter som i flera sekler bedrivits på Gotland.
 10. Bhagavatapurana

  Bhagavatapurana, sanskrit Bhāgavatapurāṇa, ett mycket känt verk inom sanskritlitteraturen; det hör till den traditionella folkligt religiösa litteraturgenren puranas.