1. Julian Algo

  Algo, Julian, 1899–1955, dansör, koreograf och balettchef, född i Tyskland.
 2. Mae West

  West, Mae, 1892–1980, amerikansk skådespelerska.
 3. barnarbete

  barnarbete är när barn sätts i arbete som är alldeles för hårt för barnens ålder.

 4. Jørgen Nash

  Nash, Jørgen, 1920–2004, dansk bildkonstnär, författare och filmare, från 1960 bosatt i Sverige.
 5. jullekar

  jullekar brukar man kalla de lekar som många förr i tiden lekte under julen.
 6. pantlek

  pantlek, lek i vilken den som förlorar leken eller inte klarar sin uppgift skall lämna pant, vilken sedan blir föremål för pantlösning.
 7. innehållsobjekt

  innehållsobjekt, objekt vars huvudord betecknar en handling som redan anges med det överordnade, intransitiva, verbet: leka lekar, leva ett intressant liv.
 8. Arlesey bomb

  Arlesey bomb, sänke som används vid bottenmete.
 9. kälke

  kälke, mindre fordon med fasta eller styrbara medar av stål eller trä, använt som lek- eller sportredskap, förr även som arbetsredskap (timmerkälke, vedkälke).
 10. fäktning

  fäktning, tvekamp med stöt-, hugg- eller stickvapen.