1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. svalor

  svalor, Hirundinidae, familj tättingar som omfattar ca 80 arter och har närmast världsvid utbredning.
 3. postglacial lera

  postglacial lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga sediment, ofta bildade i samband med inlandsisens avsmältning.
 4. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 5. blyerts

  blyerts består av mycket finmald grafit med tillsats av bindemedel (lera) och används som skrivstift.
 6. åkerfräken

  åkerfräken, Equisetum arvense, art i familjen fräkenväxter.

 7. Västlänken

  Västlänken, järnvägstunnel under centrala Göteborg som möjliggör genomgående pendel- och regiontågstrafik, del av Västsvenska paketet. 

 8. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 9. Kreta

  Kreta, nygrekiska Kriti, ö i östra Medelhavet, Grekland; 8 261 km 2, 603 500 invånare (2010).
 10. hussvala

  hussvala, Delichon urbica, art i fågelfamiljen svalor.