1. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 2. jordartsmetall

  jordartsmetall, historiskt betingad benämning på vissa metaller.
 3. krukmakargetingar

  krukmakargetingar, pillergetingar, Eumenes [e u-], släkte solitära getingar med fyra arter i Sverige.
 4. Prometheus

  Prometheus, i grekisk mytologi en titan som av lera skapade människorna, son till Iapetos och Klymene.
 5. årsvarvig lera

  årsvarvig lera, lera uppbyggd i skikt där vartannat är tunt och finkornigt samt avsatt under vintern och vartannat är tjockare, mera grovkornigt och avsatt under sommaren.
 6. röd lera

  röd lera, röd djuphavslera , annat namn på djuphavslera.
 7. mycket styv lera

  mycket styv lera, finlera med lerhalt över 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 8. styv lera

  styv lera, finlera med lerhalt mellan 40 och 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 9. ler och långhalm

  ler och långhalm, i talesättet ”hänga ihop som ler och långhalm”, med betydelsen ’att vara oskiljaktiga’, åsyftar den blandning av sammanältad lera och halm som ingick i lerklining.
 10. eldfast lera

  eldfast lera, lera som huvudsakligen består av kaolinit och som vid upphettning mjuknar först vid temperaturer över 1 500 °C. Se chamotte, eldfasta material.