1. eldfast lera

  eldfast lera, lera som huvudsakligen består av kaolinit och som vid upphettning mjuknar först vid temperaturer över 1 500 °C. Se chamotte, eldfasta material.
 2. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.
 3. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 4. marskland

  marskland, marsk, flackt, tidvattenpåverkat kustområde där leriga–sandiga sediment avsätts eller transporteras bort i växlingen mellan flod och ebb.
 5. pisé

  pisé, murverk bestående av stampad lerjord, ibland förstärkt med halm eller småsten, som har fått lufttorka.
 6. lera

  2le`ra verb ~de ~t ORDLED: ler-ar SUBST.: lerande
  Svensk ordbok
 7. ler

  ler subst. ~et ORDLED: ler-et
  Svensk ordbok
 8. lerig

  le`rig adj. ~t ORDLED: ler-ig
  Svensk ordbok
 9. lera

  1le`ra subst. ~n leror ORDLED: ler-an
  Svensk ordbok
 10. hästhov

  hästhov, hästhovsört, tussilago, Tussilago farfara, art i familjen korgblommiga växter.