1. plasticitetsteori

  plasticitetsteori, deldisciplin inom hållfasthetsläran som innefattar matematiskt studium av spänningar och töjningar i fasta material med förmåga till kvarstående deformation (plastisk deformation).
 2. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 3. långhus

  långhus är ett mycket långt och ganska smalt hus med en eller flera rader stolpar i mitten.
 4. Avicenna

  Avicenna ( Ibn Sina, arabiska Abū ūAlī al-Ḥussain ibn ˙Abd Allāh ibn Sīnā), född ca 980, död 1037, persiskspråkig filosof, läkare och vetenskapsman, född nära Buchara i nuvarande Uzbekistan.
 5. jord

  jord är det mer eller mindre lösa lager som täcker markytan och som träd, buskar, örter, gräs, svampar med mera växer i.
 6. infiltration

  infiltration, inom hydrologin vattnets nedträngande i marken.
 7. Liberia

  Liberia är ett land i västra Afrika.

 8. glaciallera

  glaciallera, lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, dvs. smältvattensälvar från glaciärer och inlandsisar.
 9. Lars Norén

  Norén, Lars, född 9 maj 1944, död 26 januari 2021, författare och dramatiker, konstnärlig ledare för Riksteatern 1999–2007 och för Folkteatern i Göteborg 2009–11.

 10. ugn

  ugn är ett eldsäkert utrymme som används både till matlagning och inom industrin.