1. skovla

  skovla [skåv`-] verb ~de ~t ORDLED: skovl-ar SUBST.: skovlande, skovling
  Svensk ordbok
 2. daler

  da´ler subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dal-ern
  Svensk ordbok
 3. krukmakare

  kru`kmakare subst. ~n äv. krukmakarn, plur. ~, best. plur. krukmakarna ORDLED: kruk--mak-ar-en
  Svensk ordbok
 4. märgel

  märgel [mär´j- el. mär`j-] subst. ~n
  Svensk ordbok
 5. saltkälla

  sal`tkälla subst. ~n saltkällor ORDLED: salt--käll-an
  Svensk ordbok
 6. fingera

  fingera [fiŋge´-] verb ~de ~t ORDLED: fing-er-ar SUBST.: fingerande, fingering
  Svensk ordbok
 7. körväg

  kö`rväg subst. ~en ~ar ORDLED: kör--väg-en
  Svensk ordbok
 8. annaler

  anna´ler subst., plur. ORDLED: ann-al-er
  Svensk ordbok
 9. vas

  vas subst. ~en ~er ORDLED: vas-en
  Svensk ordbok
 10. engobera

  engobe´ra verb ~de ~t ORDLED: engob-er-ar SUBST.: engoberande, engobering
  Svensk ordbok