1. gråvacka

  gråvacka, äldre bergartsterm som definierats olika men som nu används för en mörkgrå, välcementerad, grovkornig sandsten bestående av dåligt sorterade och kantiga kvarts- och fältspatkorn samt en mängd mörka bergarts- och mineralfragment inbäddade i en kompakt, lerig grundmassa.
 2. Maryse Condé

  Condé, Maryse, född Bocoulon 1937, fransk författare från Guadeloupe.

 3. åkerjord

  åkerjord, mark avsedd för odling av främst jordbruksgrödor, även om trädgårdsgrödor och grödor för energiändamål numera i betydande utsträckning förläggs till åkrar.
 4. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 5. fältkapacitet

  fältkapacitet, inom hydrologin den maximala vattenmängd som varaktigt kan finnas lagrad i markens omättade zon.
 6. Auguste Rodin

  Rodin, Auguste, född 12 november 1840, död 17 november 1917, fransk skulptör.
 7. plasticitetsteori

  plasticitetsteori, deldisciplin inom hållfasthetsläran som innefattar matematiskt studium av spänningar och töjningar i fasta material med förmåga till kvarstående deformation (plastisk deformation).
 8. skalmur

  skalmur, inom medeltida byggnadskonst en icke-homogen mur, där endast ytskikten bestod av murverk.
 9. Mellansvenska sänkan

  Mellansvenska sänkan, Mellansvenska låglandet , flera separata sänkningsfält, åtskilda av horstar, tvärs över Sverige från Bohuslän till Södermanland.
 10. lergods

  lergods, porösa keramiska material som framställs genom bränning av leror vid låg temperatur, 800–1 050 °C.