1. saprolit

  saprolit, vittringsmantel, berg som vittrat till en lerig eller grusig massa.
 2. åkerjord

  åkerjord, mark avsedd för odling av främst jordbruksgrödor, även om trädgårdsgrödor och grödor för energiändamål numera i betydande utsträckning förläggs till åkrar.
 3. ljusstake

  ljusstake, anordning som bär upp ljus.
 4. fältspatporslin

  fältspatporslin, hårt porslin, oegentligt även äkta porslin, ett tätt och mer eller mindre genomskinligt porslin framställt av kaolin och andra leror, fältspat samt kvarts i de ungefärliga proportionerna 50 %, 25 % respektive 25 %.
 5. lersten

  lersten, massiv, oskiktad sedimentär bergart som till övervägande del består av ler, med visst inslag av silt och/eller sand.
 6. lera

  2le`ra verb ~de ~t ORDLED: ler-ar SUBST.: lerande
  Svensk ordbok
 7. ler

  ler subst. ~et ORDLED: ler-et
  Svensk ordbok
 8. lerig

  le`rig adj. ~t ORDLED: ler-ig
  Svensk ordbok
 9. lera

  1le`ra subst. ~n leror ORDLED: ler-an
  Svensk ordbok
 10. ortoceratitkalksten

  ortoceratitkalksten, ortocerkalksten, hård, vanligtvis grå eller rödaktig kalksten, som i regel bildar 2–20 cm tjocka skikt.