1. krita

  krita, geologisk period, ca 146–66 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under kritperioden.
 2. blyerts

  blyerts består av mycket finmald grafit med tillsats av bindemedel (lera) och används som skrivstift.
 3. hästhov

  hästhov, hästhovsört, tussilago, Tussilago farfara, art i familjen korgblommiga växter.
 4. sandsten

  sandsten, fin- till grovkornig, klastisk sedimentär bergart som huvudsakligen består av kantiga till mer eller mindre rundade kvarts- och fältspatpartiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 5. Kreta

  Kreta, nygrekiska Kriti, ö i östra Medelhavet, Grekland; 8 261 km 2, 603 500 invånare (2010).
 6. betong

  betong formbart byggnadsmaterial, huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.

 7. brunjord

  brunjord, jordmånstyp enligt det klassiska systemet för klassifikation av jordmåner.
 8. Prometheus

  Prometheus, i grekisk mytologi en titan som av lera skapade människorna, son till Iapetos och Klymene.
 9. eldfast lera

  eldfast lera, lera som huvudsakligen består av kaolinit och som vid upphettning mjuknar först vid temperaturer över 1 500 °C. Se chamotte, eldfasta material.
 10. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.