1. tegel

  tegel, keramiskt byggnadsmaterial, en typ av lergods.
 2. jordartsmetall

  jordartsmetall, historiskt betingad benämning på vissa metaller.
 3. eldfast lera

  eldfast lera, lera som huvudsakligen består av kaolinit och som vid upphettning mjuknar först vid temperaturer över 1 500 °C. Se chamotte, eldfasta material.
 4. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.
 5. slam

  slam, klibbig, slemaktig blandning av vatten och finkornigt material, alltifrån halvflytande till plastisk.
 6. slätt

  slätt, vidsträckt plan yta på jordytan.
 7. trumma

  trumma, slaginstrument med ett eller två membran (trumskinn) spända över en cylinder- eller kittelformad trumkropp av trä, lera eller metall.
 8. Västlänken

  Västlänken, järnvägstunnel under centrala Göteborg som möjliggör genomgående pendel- och regiontågstrafik, del av Västsvenska paketet. 

 9. venusfiguriner

  venusfiguriner, benämning på en samling små senpaleolitiska kvinnofigurer, tillverkade i Europa för mellan 25 000 och 23 000 år sedan.
 10. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.