1. slam

  slam, klibbig, slemaktig blandning av vatten och finkornigt material, alltifrån halvflytande till plastisk.
 2. högmosse

  högmosse, torvmarkstyp med en central mossekupol som höjer sig över omgivningen.
 3. tegel

  tegel, keramiskt byggnadsmaterial, en typ av lergods.
 4. Mars 2020

  Mars 2020, amerikansk rymdsond med robotbil och helikopter som anlände till planeten Mars i februari 2021.

 5. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 6. kohesion

  kohesion (latin cohaesio ’sammanhållning’, ’närhet’, ’beröring’, av cohaereo, se koherens), egenskap hos materiens molekyler att attraheras till varandra utan kemisk bindning.
 7. floderosion

  floderosion, fluvial erosion , erosion med hjälp av rinnande vatten i vattendrag av olika storlek.
 8. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 9. porslin

  porslin, tätt, mer eller mindre vitt, ofta halvtransparent, keramiskt material som sintrats vid närvaro av en smälta som sedan återfinns som ett glas i materialet.
 10. plasticitetsteori

  plasticitetsteori, deldisciplin inom hållfasthetsläran som innefattar matematiskt studium av spänningar och töjningar i fasta material med förmåga till kvarstående deformation (plastisk deformation).