1. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 2. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 3. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. hus

  hus, byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden för allehanda mänskliga aktiviteter.

 6. fornamerikansk konst och arkitektur

  fornamerikansk konst och arkitektur, den konst och arkitektur (även kallad förcolumbisk eller precolumbisk) som skapades av den amerikanska urbefolkningen före den europeiska erövringen under förra hälften av 1500-talet.