1. blålera

  blå`lera subst. ~n ORDLED: blå--ler-an
  Svensk ordbok
 2. lergods

  le`rgods subst. ~et ORDLED: ler--gods-et
  Svensk ordbok
 3. lerjord

  le`rjord subst. ~en ~ar ORDLED: ler--jord-en
  Svensk ordbok
 4. lergök

  le`rgök subst. ~en ~ar ORDLED: ler--gök-en
  Svensk ordbok
 5. lerkruka

  le`rkruka subst. ~n lerkrukor ORDLED: ler--kruk-an
  Svensk ordbok
 6. lättjord

  lätt`jord subst. ~en ~ar ORDLED: lätt--jord-en
  Svensk ordbok
 7. kritpipa

  kri`tpipa subst. ~n kritpipor ORDLED: krit--pip-an
  Svensk ordbok
 8. sandform

  san`dform subst. ~en ~ar ORDLED: sand--form-en
  Svensk ordbok
 9. märgelsten

  märgelsten [mär`j-] subst. ~en ORDLED: märgel--sten-en
  Svensk ordbok
 10. lerduva

  le`rduva subst. ~n lerduvor ORDLED: ler--duv-an
  Svensk ordbok