1. undertill

  undertill [un´- el. un`-] adv. ORDLED: under--till
  Svensk ordbok
 2. borrmussla

  borrmussla [bår`-] subst. ~n borrmusslor ORDLED: borr--mussl-an
  Svensk ordbok
 3. plastellin

  plastelli´n subst. ~en ORDLED: plast-ell-in-en
  Svensk ordbok
 4. kaolin

  kaoli´n subst. ~et el. ~en ORDLED: kaol-in-et
  Svensk ordbok
 5. kassler

  kass´ler äv. kass´eler subst. ~n ORDLED: kass(e)l-ern
  Svensk ordbok
 6. klenhus

  kle`nhus el. kli`nhus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: klen--hus-et, klin--hus-et
  Svensk ordbok
 7. chamotte

  chamotte [-åt´] subst. ~n [-åt´en] ORDLED: chamott-en
  Svensk ordbok
 8. leende

  le`ende subst. ~t ~n ORDLED: le-end-et
  Svensk ordbok
 9. ansiktsmask

  an`siktsmask subst. ~en ~er ORDLED: an-sikts--mask-en
  Svensk ordbok
 10. småle

  små`le verb smålog ~tt, pres. ~r ORDLED: små--ler SUBST.: småleende
  Svensk ordbok