1. korsvirke

  korsvirke [kårs`-] subst. ~t ORDLED: kors--virk-et
  Svensk ordbok
 2. sandig

  san`dig adj. ~t ORDLED: sand-ig
  Svensk ordbok
 3. sprinkler

  sprink´ler subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: sprinkl-ern
  Svensk ordbok
 4. långhalm

  lång`halm subst. ~en ORDLED: lång--halm-en
  Svensk ordbok
 5. bele

  bele´ verb belog ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ler SUBST.: beleende
  Svensk ordbok
 6. controller

  controller [ung. kåntråo´ler] subst. ~n ~s ORDLED: cont-roll-ern
  Svensk ordbok
 7. bentonit

  bentoni´t subst. ~en ~er ORDLED: benton-it-en
  Svensk ordbok
 8. en-tout-cas

  en-tout-cas [aŋtoka´ kort a] subst., ingen böjning ORDLED: en-tout-cas
  Svensk ordbok
 9. riksdaler

  riksda´ler subst. ~n, plur. ~ ORDLED: riks--dal-ern
  Svensk ordbok
 10. skovla

  skovla [skåv`-] verb ~de ~t ORDLED: skovl-ar SUBST.: skovlande, skovling
  Svensk ordbok