1. glasyr

  glasy´r subst. ~en ~er ORDLED: glas-yr-en
  Svensk ordbok
 2. fördämning

  fördämning [-däm´- äv. fö`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-däm-ning-en
  Svensk ordbok
 3. lära

  1lä`ra subst. ~n läror ORDLED: lär-an
  Svensk ordbok
 4. le

  le verb log lett, pres. ler SUBST.: leende
  Svensk ordbok
 5. styv

  styv adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. lära

  2lä`ra verb lärde lärt, pres. lär ORDLED: lär-de SUBST.: lärande
  Svensk ordbok
 7. himmel

  himm`el subst. himlen äv. ~en el. ~n, himlar ORDLED: himl-en
  Svensk ordbok
 8. skapa

  ska`pa verb ~de ~t, i perf. part. ibl. skapt ORDLED: skap-ar SUBST.: skapande; skapelse
  Svensk ordbok
 9. bråka

  1brå`ka verb ~de ~t ORDLED: bråk-ar SUBST.: bråkande, bråkning (till 2); bråk (till 1)
  Svensk ordbok