1. sumaker

  sumaker, Rhus, släkte sumakväxter med ca 200 arter lövfällande och rotskottsbildande träd och buskar samt lianer i varmtempererade områden, några arter i kallare trakter.
 2. kelp

  kelp,  gemensamt namn på flera arter storväxta brunalger i bland annat släktena Fucus (till exempel blåstång och sågtång), Laminaria (till exempel fingertång, skräppe-tare och stortare), Macrocystis och Nereocystis.
 3. ranunkelväxter

  ranunkelväxter, Ranunculaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 1 800 arter ett- till fleråriga örter och ett fåtal vedartade buskar eller lianer.
 4. besksöta

  besksöta, Solanum dulcamara, art i familjen potatisväxter.

 5. nakenfröiga växter

  nakenfröiga växter, gymnospermer, Gymnospermae (synonym Pinophyta), den ena och mindre av fanerogamernas eller fröväxternas två huvudgrupper.
 6. filodendron

  filodendron, Philodendron, släkte kallaväxter med ca 500 arter fleråriga örter, buskar och klätterväxter, varav de flesta är lianer.
 7. sarsaparillaväxter

  sarsaparillaväxter, Smilacaceae, familj enhjärtbladiga växter med knappt 400 arter buskar och lianer, främst i tropiska och subtropiska trakter.
 8. dendrologi

  dendrologi, läran om träden och i vidsträckt betydelse också om andra vedartade växter (buskar, lianer).
 9. oleanderväxter

  oleanderväxter, Apocynaceae, familj växter med cirka 400 släkten och cirka 5 000 arter, varav flertalet träd, buskar och lianer i tropiska och subtropiska trakter.
 10. teväxter

  teväxter, Theaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med cirka 240 arter buskar och medelstora träd, några arter lianer.