1. Derris

  Derris, det vetenskapliga namnet på ett släkte ärtväxter med 40 arter träd och lianer hemmahörande i området från sydöstra Asien till norra Australien.
 2. rottingpalmer

  rottingpalmer, Calamus, släkte palmer med cirka 380 arter i tropiska urskogstrakter i Afrika och Asien.
 3. sumakväxter

  sumakväxter, Anacardiaceae, familj växter med cirka 700 arter träd, buskar och lianer i 77 släkten med huvudutbredning i tropiska och subtropiska trakter, några arter i tempererade områden.
 4. doftranka

  doftranka, Stephanotis floribunda, art i familjen oleanderväxter.
 5. verbenaväxter

  verbenaväxter, Verbenaceae, familj växter med cirka 1 500 arter träd, buskar och örter fördelade på 35 släkten; några arter är lianer och ett flertal torniga torrmarksväxter (xerofyter).
 6. Martha Gellhorn

  Gellhorn, Martha, 1908–98, amerikansk författare och journalist.
 7. flerårig växt

  flerårig växt, växt som lever mer än två år.
 8. bergsregnskog

  bergsregnskog, den regnskog som på bergen i tropiska skogsområden i t.ex. Afrika och Sydamerika avlöser låglandsregnskogen.
 9. fikusar

  fikusar, Ficus, släkte mullbärsväxter med ca 1 000 arter träd, buskar, lianer och marktäckande växter, hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden.
 10. fräkenväxter

  fräkenväxter, Sphenophyta, division växter med ca 30 nu levande arter.