1. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 2. Kamerun

  Kamerun, stat i Centralafrika.

 3. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 4. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 5. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 6. rotting

  rotting [råt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: rott-ing-en
  Svensk ordbok
 7. rekvisita

  rekvisi`ta subst. ~n ORDLED: re-kvis-it-an
  Svensk ordbok
 8. liera sig

  lie´ra sig verb lierade lierat ORDLED: li-er-ar SUBST.: lierande, liering
  Svensk ordbok
 9. djungel

  djungel [juŋ´- el. juŋ`-] subst. ~n djungler ORDLED: djungl-er
  Svensk ordbok
 10. stam

  stam´ subst. ~men ~mar ORDLED: stamm-en
  Svensk ordbok