1. likasinnad

  li`kasinnad adj. likasinnat ORDLED: lika--sinn-ad
  Svensk ordbok
 2. likaberättigande

  li`kaberättigande subst. ~t ORDLED: lika--be-rätt-ig-and-et
  Svensk ordbok
 3. likalön

  li`kalön subst. ~en ~er ORDLED: lika--lön-en
  Svensk ordbok
 4. likaledes

  li`kaledes adv. ORDLED: lika--led-es
  Svensk ordbok
 5. likaberättigad

  li`kaberättigad adj. likaberättigat ORDLED: lika--be-rätt-ig-ad
  Svensk ordbok
 6. likaså

  likaså [li`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: lika--så
  Svensk ordbok
 7. likadan

  likadan [li`- el. med två huvudtryck] adj. ~t ORDLED: lika--dan
  Svensk ordbok
 8. likartad

  li`kartad adj. likartat ORDLED: lik-art-ad
  Svensk ordbok
 9. likasom

  likasom se 1liksom
  Svensk ordbok
 10. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

  Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, se RFSL.