1. lik

  lik, tågvirke, i regel tross av hampa eller nylon, insytt som förstärkning i ett segels kanter.
 2. lik

  lik, typografisk term: sättnings- eller korrekturfel som består i att ett eller flera ord har utelämnats i en satt text.
 3. skyddande likhet

  skyddande likhet, hos djur, se kamouflage och mimikry.
 4. insulin-like growth factor

  insulin-like growth factor, IGF , grupp tillväxtfaktorer, se somatomediner.
 5. like

  li`ke subst. ~n likar ORDLED: lik-en
  Svensk ordbok
 6. likhet

  likhet [lik`- äv. li´k-] subst. ~en ~er ORDLED: lik-het-en
  Svensk ordbok
 7. lik

  1lik subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lik-et
  Svensk ordbok
 8. lik

  2lik adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. romb

  romb är en fyrhörnig plan figur som har fyra lika långa sidor.
 10. gråspett

  gråspett är en fågel.