1. fisktärna

  fisktärna är en fågel.
 2. påfågelöga

  påfågelöga, Inachis io, art i familjen praktfjärilar.
 3. kvadrat

  kvadrat är en fyrhörnig plan geometrisk figur som har fyra räta vinklar i hörnen och fyra lika långa sidor.
 4. kub

  kub är en ”kloss” som har sex kvadratiska yttersidor.
 5. citronfjäril

  citronfjäril är en art i djurfamiljen vitfjärilar.
 6. djurkretsen

  djurkretsen, eller zodiaken, är ursprungligen namn på tolv stjärnbilder, som ligger längs ekliptikan, det vill säga solens bana på himlen.

 7. vinbärsfuks

  vinbärsfuks, Polygonia c-album, art i familjen praktfjärilar.
 8. nässelfjäril

  nässelfjäril, Aglais urticae, art i familjen praktfjärilar.
 9. smultronvisslare

  smultronvisslare, tidigare kattostvisslare, Pyrgus malvae, art i fjärilsfamiljen tjockhuvuden.
 10. sorgmantel

  sorgmantel, Nymphalis antiopa, art i familjen praktfjärilar.