1. Kjartan Slettemark

  Slettemark, Kjartan, 1932–2008, norsk-svensk konstnär.
 2. gulsparv

  gulsparv är en fågel.
 3. tistelfjäril

  tistelfjäril, Cynthia cardui, art i familjen praktfjärilar.
 4. amiral

  amiral, Vanessa atalanta, art i familjen praktfjärilar.
 5. neutron

  neutron är en elektriskt neutral partikel som tillsammans med protoner bygger upp atomkärnan.

 6. Keplers lagar

  Keplers lagar, tre empiriska regler för planeternas rörelser.
 7. klippgrävlingar

  klippgrävlingar, klippdassar, dassar, hyraxar, Hyracoidea, ordning däggdjur med en enda nu levande familj, Procaviidae, som omfattar fyra arter i Afrika och Mellanöstern.

 8. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.
 9. ekoxbaggar

  ekoxbaggar, Lucanidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 1 200 arter, varav sju i Sverige, ekoxe, liten ekoxe ( Dorcus parallelopipedus), blåoxar, stubbnoshornsbagge, svartoxe och Aesalus scarabaeoides.
 10. Johann Olav Koss

  Koss, Johann Olav, född 1968, norsk skridskoåkare, en av världens främsta genom tiderna.