1. björkpyrola

  björkpyrola, Orthilia secun­da, art i familjen pyrolaväxter.
 2. hasslar

  hasslar, Corylus, släkte björkväxter med cirka 15 arter lövfällande buskar och träd hemmahörande i den norra tempererade regionen.
 3. småspov

  småspov, Numenius phaeopus, art i fågelfamiljen snäppor.
 4. kattbjörn

  kattbjörn är en art i djurfamiljen halvbjörnar.
 5. hagtornsfjäril

  hagtornsfjäril, Aporia crataegi, art i familjen vitfjärilar.
 6. Arturo Toscanini

  Toscanini, Arturo, 1867–1957, italiensk dirigent.
 7. apollofjäril

  apollofjäril, Parnassius apollo, art inom familjen riddarfjärilar.
 8. kor

  kor, ursprungligen den del av en kyrkobyggnad där kören hade sin plats.
 9. råka

  råka är en fågel.
 10. pungräkor

  pungräkor, Mysidacea , ordning kräftdjur med ett trettiotal arter i svenska vatten, varav endast en i sötvatten, Mysis relicta.