1. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 2. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 3. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 4. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 6. konvergent utveckling

  konvergent utveckling, biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter.
 7. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 8. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 9. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 10. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.