1. vegetationszon

  vegetationszon, stort område med likartade vegetationstyper, i regel motsvarande en klimatzon.
 2. Alzheimers sjukdom

  Alzheimers sjukdom, sjukdom som drabbar hjärnan och leder till demens, dvs. långvarig omfattande försämring av psykiska funktioner.
 3. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 4. medicin

  medicin, benämning på de kunskapsområden som ligger till grund för förebyggande och behandlande åtgärder inom human- och veterinärmedicin.

 5. omedvetet

  omedvetet, det omedvetna, den del av det psykiska livet som försiggår i vårt inre utan att vi kan varsebli det annat än som spår.
 6. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 7. biokemi

  biokemi, läran om kemin hos levande organismer.
 8. giftiga svampar

  giftiga svampar, alla svampar som orsakar lättare eller svårare förgiftningar.
 9. passad

  passad, passadvind, benämning på vindar över de tropiska oceanerna.
 10. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.